Měrka na seřízení předstihu BMP

Určeno především pro seřizování předstihu motocyklů.

skladem
405 Kč

Jednotlivé části měrky vyrobeny z konstrukční oceli s povrchovou úpravou zinkování. Závit M14 x 1,25. Minimalizované tělo měrky pro použití mezi žebry hlavy motoru.

Postup seřízení předstihu:

  • Přípravek se nejprve otáčením seřídí tak, aby byla čela obou závitů v jedné rovině.
  • Poté se příprvek namontuje do hlavy motoru místo zapalovací svíčky a natočí se proříznutí rádlovaného prstence do zorného pole mechanika.
  • Uvolní se zajišťovací šroub tak, aby byla suvně volná opěrná tyčka procházející celým tělem přípravku.
  • Otáčením klikového hřídele doprava nastavíme píst do HÚ - píst vytlačuje opěrnou tyčku z přípravku, až se při dosažení HÚ na okamžik zstaví.
  • Nyní se stupnicí na přípravku nastaví tak, aby ryska označená 0 procházela proříznutím prstence.
  • V tomto momentě se utáhne zajišťovací šroub, aby zafixoval opěrnou tyčku proti pohybu.
  • Nyní se zkontroluje, případně seřídí vzdálenost kontaktů přerušovače.
  • Poté se pootočí kliková hřídel zpět (doleva) před HÚ a měrka se zašroubuje o hodnotu předstihu udávanou výrobcem pro konkrétní typ motoru (motocyklu). Jeden dílek na stupnici měrky reprezentuje posunutí měrky o vzdálenost 0,1 mm, otočení o 360° 1mm.
  • Otáčením klikové hřídele doprava (proti nastavené měrce) se citlivě opře píst o měru. Tímto způsobem se docílí poloha pístu (předstihu), ve které se musejí otevírat kontakty přerušovače.