Hadicová svěrka BSH 30

Určeno k zaškrcení / sevření jakékoliv hadice, většinou za účelem zamezení ztrát kapalin nebo plynů.